• Technický průkaz vozidla (tzv. "velký techničák").
  • Osvědčení o technickém průkaze vozidla (tzv. "malý techničák"), event. doklad o jeho zadržení nebo ztrátě.
  • Protokol o měření emisí.
  • Přílohu k tech. průkazu vozidla schváleného individuálně (nebo hromadně) k provozu na zkapalněný plyn LPG - pouze v případě přestavby vozidla na alternativní pohon
Terri, s.r.o. - idatabaze.czStanice technické kontroly, STK - idatabaze.cz