Osobní a nákladní automobil, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3500 kg (III.), motocykl se zdvihovým objemem pístového spalovacího motoru nad 50 ccm a jehož konstrukční rychlost převyšuje 40 km/h (II.) a jejich přípojná vozidla nejpozději ve lhůtě 4 let po prvním zaevidování v České republice a potom pravidelně nejpozději ve 2 letých lhůtách.

vozidlo doba od první registrace(nové vozidlo) doba periodických prohlídek
M1 osobní automobil (do 9 osob)
N1 nákladní automobil (do 3,5t)
4 roky 2 roky
L1 motocykl o obsahu motoru do 50cm3, nebo konstr. rychlosti 50km/h 6 let 4 roky
L3 motocykly o obsahu mot. nad 50cm3, nebo konstr. rychlosti nad 50km/h 6 roky 4 roky
O1 přívěs za osobní automobil 6 let 4 roky
O2 přívěs za os. automobil nad 750 kg 4 roky 2 roky
Vozidla autopůjčovny a vozidla s právem přednosti jízdy 1 rok 1 rok
Vozidla autoškoly 2 roky 2 roky

 

Terri, s.r.o. - idatabaze.czStanice technické kontroly, STK - idatabaze.cz