...které musí mít osobní automobil nebo nákladní automobil o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg

 • lékarnička
 • výstražný trojúhelník
 • 1 náhradní pojistka od každého druhu
 • po 1 žárovce od vnějšího osvětlení a signalizace
 • příruční zvedák schváleného typu a odpovídající nosnosti
 • klíč na matice kol
 • náhradní kolo

Osobní a nákladní automobil, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3500 kg (III.), motocykl se zdvihovým objemem pístového spalovacího motoru nad 50 ccm a jehož konstrukční rychlost převyšuje 40 km/h (II.) a jejich přípojná vozidla nejpozději ve lhůtě 4 let po prvním zaevidování v České republice a potom pravidelně nejpozději ve 2 letých lhůtách.

vozidlo doba od první registrace(nové vozidlo) doba periodických prohlídek
M1 osobní automobil (do 9 osob)
N1 nákladní automobil (do 3,5t)
4 roky 2 roky
L1 motocykl o obsahu motoru do 50cm3, nebo konstr. rychlosti 50km/h 6 let 4 roky
L3 motocykly o obsahu mot. nad 50cm3, nebo konstr. rychlosti nad 50km/h 6 roky 4 roky
O1 přívěs za osobní automobil 6 let 4 roky
O2 přívěs za os. automobil nad 750 kg 4 roky 2 roky
Vozidla autopůjčovny a vozidla s právem přednosti jízdy 1 rok 1 rok
Vozidla autoškoly 2 roky 2 roky

 

 • Technický průkaz vozidla (tzv. "velký techničák").
 • Osvědčení o technickém průkaze vozidla (tzv. "malý techničák"), event. doklad o jeho zadržení nebo ztrátě.
 • Protokol o měření emisí.
 • Přílohu k tech. průkazu vozidla schváleného individuálně (nebo hromadně) k provozu na zkapalněný plyn LPG - pouze v případě přestavby vozidla na alternativní pohon
Terri, s.r.o. - idatabaze.czStanice technické kontroly, STK - idatabaze.cz