Unikátní ochrana vozidla před odcizením – Systém AUTODOT OCIS

 • Výrazně zvyšuje ochranu vozidel před odcizením.
 • Podstatně snižuje zájem zlodějů o vozidla vybavená systémem AUTODOT OCIS.
 • Výrazně zvyšuje pravděpodobnost dohledání, identifikace a navrácení odcizených vozidel.
 • Omezuje snadné pozměňování identity odcizených vozidel a tak znesnadňuje jejich nezákonné uvádění do provoz
 • u na území ČR.
 • Brání následnému prodeji kriminálně závadových vozidel.
 • Představuje ochranu vozidla cenově dostupnou pro všechny motoristy.
 •  
 • Umožňuje snadnou identifikaci důležitých dílů vozidel. Zabraňuje realizaci „neobjednaných výměn“ dílů na vozidlech – např. při předání vozidla do autoservisu.

Zvýšená ochrana vozidla před odcizením spočívá v instalaci nezaměnitelných a nepřenositelných identifikačních prvků systému AUTODOT OCIS, které spolu s identifikačním číslem vozidla VIN tvoří trvalou vazbu. 

Základní principy systému AUTODOT OCIS

 • Systém AUTODOT OCIS spočívá v umístění technologicky unikátních doplňkových identifikátorů – sady AUTODOT - na nosné díly karoserie.
 • Nedílnou součástí systému AUTODOT OCIS je preventivní registrace údajů o vozidle a jeho vlastníku v mezinárodním informačním Systému OCIS (Open Car Information System).
 • Systém AUTODOT OCIS poskytuje další služby, a to cestou nepřetržitého pokrádežového centra (dispečinku) HelpDesk OCIS, zaměřené na vyhledávání a navracení odcizených vozidel v rámci ČR a Evropy. Každý klient má možnost využívat bezplatně řady tzv. pokrádežových služeb, které jsou nedílnou součástí registrace do mezinárodního informačního Systému OCIS.

Technologie AUTODOT OCIS – sada AUTODOT

Technologie AUTODOT OCIS je dodávána v sadě (pro označení jednoho vozidla) jako kombinace světově unikátních kovových holografických etiket OV METAL™ (speciálních kovových hologramů s kódem) a kovového inteligentního prachu – mikroteček OV DOT™.

Každá sada AUTODOT OCIS obsahuje:

 • Kovové holografické etikety OV METAL™ - 6 ks
  Holografické etikety obsahují perforovaný alfanumerický kód (shodný pro všechny etikety) a mezinárodní označení státu „CZ“ (např.: CZ AAD1246) = kód holografické etikety. Kovová holografická etiketa není snímatelná bez destrukce a nelze ji znovu použít. 5 ks holografických etiket je pro označení vozidla a 1 ks pro označení pravosti dokladu (OSVĚDČENÍ o registraci do mezinárodního informačního Systému OCIS).
 • Aerosol lak 30 ml – 1 ks, s obsahem cca 20 000 OVDot™
  Speciální lak s kovovým personifikovaným (inteligentním) prachem o velikosti částic - mikroteček - 0,4 mm. Nanesení je možno si ověřit pomocí čtecího zařízení. Každá mikrotečka obsahuje alfanumerický kód, včetně identifikace státu, a má definovaný tvar (např.: CZ 156AKK) = kód mikrotečky. 1 balení laku je vždy celé spotřebováno na jeden automobil.
 • Výstražná samolepicí etiketa na sklo vozidla – 1 ks
  Každé vozidlo je vybaveno výstražnou samolepicí etiketou na boční sklo vozidla.
 • Identifikační plastová karta OCIS – 1 ks
  Karta je vydána vlastníkovi vozidla jako doklad o instalaci systému AUTODOT a o on-line provedené registraci do Systému OCIS.

V Autorizovaném Pracovišti Cebia jsou:

 • OV METAL™ – holografické etikety na nichž je umístěn opticky variabilní holografický prvek s nejvyšší úrovní ochrany proti padělání a s unikátním kódem, nalepeny na vozidlo na předem definovaná (viditelná i skrytá) místa;
 • OV DOT™ - mikrotečky, na nichž je také umístěn opticky variabilní chráněný holografický prvek s unikátním kódem, aplikovány nástřikem na vozidlo na stanovená místa, pomocí spreje;
 • unikátní a pro každé vozidlo jedinečné kódy jak na holografických etiketách, tak na mikrotečkách, vždy ve vazbě na VIN vozidla, registrovány v mezinárodním informačním Systému OCIS.

Výhody systému AUTODOT OCIS:

 • Odrazení pachatele od krádeže vozidla
 • Znemožnění úplné změny identity vozidla
 • Dostupnost údajů pro následnou identifikaci vozidla
 • Soudně prokazatelné ztotožnění a identifikace vozidla
 • Nalezení původního majitele odcizeného vozidla
 • Zvýšení prodejnosti staršího vozidla
 • Snížení pojistného u vybraných pojistitelů

Doporučení:

Doporučujeme, v rámci dalšího zvýšení ochrany vozidla, doplnit systém AUTODOT OCIS navíc značením skel vozidla systémem SBZ OCIS nebo EUROVIN OCIS. Systém AUTODOT OCIS lze doporučit nejen pro vozidla nová, ale, i ojetá, a to všech kategorií.

Systém AUTODOT OCIS je schválen MDČR pod č. 0805 8SD
 

 
 

Cebia, spol. s r. o. jako první, v roce 1991, zavedla v ČR systém bezpečnostního značení automobilových skel kódem SBZ OCIS, který byl vyvinut ve spolupráci s Policií ČR.

Základní myšlenka preventivní ochrany vozidla před krádeží pomocí značení skel automobilů je velmi jednoduchá, a v této jednoduchosti je její síla.

Principem je faktické znehodnocení vozidla pro zloděje. Každý, kdo musel z jakékoli příčiny přesklít celý automobil ví, že to přišlo řádově na dvacet a více tisíc korun. O tyto peníze zloděj nutně přichází, pokud odcizí vozidlo s označenými skly. Další ztrácí při samotném prodeji. Skla každého automobilu jsou totiž označena homologační značkou, která obsahuje datum jeho výroby - v drtivé většině případů odpovídající roku výroby vozidla. Pokud např. zloděj dnes odcizí vozidlo značky Škoda Octavia roku výroby 2000 (na všech sklech takového automobilu je v homologační značce uveden rok výroby skla - rok 2000) s označenými skly kódem SBZ OCIS, musí taková skla pro legalizaci odcizeného vozu v ČR vyměnit. Zloděj bude muset sehnat nejen kompletní sadu skel, ale ještě skel roku výroby 2000 - a to není jistě snadný úkol. Zloděj většinou nemá jinou možnost, nežli provést výměnu skel za skla zcela nová (tj. s jiným rokem výroby). Takovou záměnu však odhalí prakticky každý automechanik a může znamenat pouze dvě věci, buď bylo vozidlo v minulosti hodně havarované, nebo je odcizené. V obou případech je cena prodávaného vozu hluboko pod běžnou cenou a pro zloděje nezajímavá.

Vzhledem k tomu, že mnozí z nás částku za značení oken 1680,- Kč (což představuje např. sobotní nákup v hypermarketu) raději ušetří, mají si zloději na ulicích stále z čeho vybírat, a také vybírají.

Celkový počet odcizených automobilů v České republice se stále drží na ročních průměrech kolem 25.000. Podrobná, více než desetiletá statistika Cebia, spol. s r.o. vykazuje, na vybraném vzorku 100.000 vozidel, o 96% nižší počet krádeží označených automobilů kódem SBZ OCIS než je celorepublikový roční průměr. Na 1 odcizené vozidlo s označenými skly připadá 24 odcizených vozidel bez ochranného značení skel.

Cebia, spol. s r.o. nabízí dvě varianty ochranného značení skel Vašeho vozidla. Oba způsoby značení jsou z pohledu účinnosti rovnocenné, zásadní rozdíl je však v rychlosti realizace.

A. Systém SBZ OCIS = "okamžité provedení"

 • používá pro označení vozidla speciální kód Cebia, který byl vyvinut v roce 1991 ve spolupráci s Policií ČR, kód obsahuje 7 alfanumerických znaků
 • lze realizovat okamžitě a na počkání v celé síti autorizovaných pracovišť Cebia.

B. Systém EUROVIN OCIS = "provedení s objednáním"

 • používá pro označení vozidla identifikační číslo karoserie vozidla - VIN = identifikátor jednoznačně popisující identitu vozidla, obsahuje vždy 17 alfanumerických znaků
 • je nutné objednat výrobu šablon dle VIN konkrétního vozidla.

Ochranné značení spočívá ve vypískování vnějších identifikačních znaků na skla vozidla, vylepení dvou samolepicích etiket OCIS, vystavení "Osvědčení o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS" (vzor - Osvědčení, Certifikát) a identifikační karty OCIS.

Profesionálním provedením značení - pískováním, je dosaženo dostatečné hloubky ochranných znaků ve sklech, která je nezbytně nutná pro zajištění jejich neodstranitelnosti. Nedílnou součástí bezpečnostního značení skel EUROVIN OCIS a SBZ OCIS je registrace vozidla v mezinárodním informačním Systému OCIS, který slouží mimo jiné policii a privátním organizacím pro identifikaci označených vozidel nejen v ČR, ale zvláště pak v zahraničí.

Cílem Systému OCIS je snižovat počet odcizených vozidel, nalézat tato odcizená vozidla a navracet je původním majitelům.

Registrace vozidla v Systému OCIS nabízí majiteli vozidla pokrádežový servis pracoviště HelpDesk OCIS v případě odcizení vozidla. Jako příklad těchto služeb uveďme dopravu nalezeného vozidla ze zahraničí. Doprava, respektive cena dopravy odcizených vozidel nalezených mimo republiku, je často tak drahá, že řadě motoristů znemožňuje navrácení vozidla. A právě tato doprava vozidla zpět do ČR je klientům Cebia, spol. s r.o. plně hrazena.

HelpDesk OCIS přijímá po celých 24 hodin denně informace o pohřešovaných vozidlech, zavádí je do informačního Systému OCIS a zpřístupňuje tyto informace pro většinu evropských zemí.

Vzhledem k vysoké účinnosti, snadné realizaci a příznivé ceně, je systém ochranného značení skel SBZ OCIS a EUROVIN OCIS vhodný jako základní prevence pro všechny kategorie vozidel.
 

Vznik této služby je přímým důsledkem nabytí účinnosti Zákona č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nová právní úprava mimo jiné způsobila, že se v ČR přestal evidovat a fakticky zjišťovat skutečný rok výroby vozidla. Podle nově platných pravidel byl údaj o roku výroby nahrazen datem první registrace vozidla.

Vedle tohoto data je ještě uváděno další datum, a to první registrace vozidla v ČR. Po zavedení nového zákona existovalo navíc určité meziobdobí, kdy se již vydávaly technické průkazy podle nových pravidel, ale s využitím starých tiskopisů, kde se datum první registrace zapisovalo do kolonky rok výroby vozidla s malou poznámkou, uvedenou pod čarou. Zdaleka ne vždy však byl a je vypisován technický průkaz jednotně a správně. A přitom datum uvedení do provozu a rok výroby se často mohou od sebe dost podstatně lišit, a to i při prodeji nového vozu.

U individuálních dovozů a v případě duplikátů technických průkazů tak vzniká velký prostor pro tzv. omlazování vozidel. Omlazování vozidel je však zaznamenáváno také u vozidel prodávaných jako nová. Reálná hodnota vozidla je na přesném určení roku výroby přímo závislá. Drtivá většina organizací i jednotlivců v ČR stanovuje nyní cenu vozidla na základě jediného údaje z technického průkazu, který nejen že bývá nezřídka státní správou chybně vyplňován, ale ještě nemusí vůbec odpovídat skutečnému roku výroby.

Jestliže do 30.6.2001 platilo, že cca 15% ojetých vozidel v ČR bylo omlazeno průměrně o 2-3 roky, nejsou dnes žádnou výjimkou vozidla, omlazená i o více než 6 let.

ROKVY je uživatelsky jednoduchý informační systém zaměřený na zjišťování roku výroby vozidel. Systém má podporu ve správě rozsáhlých databází vozidel. V současné době všechny spravované databáze obsahují přibližně 20 mil. záznamů.

Pro pravidelné smluvní uživatele (společnosti, instituce) je přístupný na síti internet. Systém pracuje velmi jednoduše - pouze podle zadaného VIN aplikace obratem poskytne správný rok výroby vozidla. Nepravidelní uživatelé (fyzické osoby, motoristé) si službu objednávají osobně, faxem nebo elektronickou poštou. Při objednání je nutno zadat pouze kompletní sedmnáctimístné identifikační číslo vozidla - VIN (číslo karoserie). Výsledkem je Osvědčení o ověření roku výroby vozidla v systému ROKVY.

Na silnicích v ČR se pohybuje cca 500.000 závadových vozidel, která byla prodána nic netušícím občanům spolu s falešnými doklady, nebo doklady "pravými", ale padělanými identifikátory.

Cebia, spol. s r.o. již prověřila od roku 1996 jen v ČR přes 180.000 vozidel, a to prostřednictvím výkonného informačního Systému OCIS (Open Car Information System). Systém působí ve většině zemí Evropy, USA a Kanady.

Dotazem do systému je možno zjistit:

zdali vozidlo bylo/nebylo v dané zemi registrováno, důvod ukončení registrace, poslední RZ, datum jeho první registrace, rok jeho výroby a samozřejmě i zdali vozidlo není v dotazované zemi evidováno jako odcizené.

Cílem Systému OCIS je nalézat odcizená vozidla a navracet je původním majitelům

Systém prověřování původu vozidel je založený na výměně dat o vozidlech v síti smluvních partnerů mezinárodního informačního Systému OCIS. Systém neumožňuje výměnu osobních údajů. Základní dotaz se provádí prostřednictvím VIN vozidla.

Cebia, spol. s r.o. dnes prověřuje vozidla v těchto zemích: USA, Kanada, SRN, Itálie, Francie, Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko.

Proč je tak důležité znát původ vozidla, které chcete zakoupit?

Důvodem prověřování původu automobilu je minimalizace rizika nákupu vozidla odcizeného v zahraničí, případně zakoupení vozidla s nejasným původem, či jinou závadou - např. vozidla, které bylo v zahraničí odhlášeno z důvodu jeho totální havárie.

Jen zloděj amatér dnes do ČR převeze odcizené vozidlo např. z Nizozemska a bude ho v ČR deklarovat jako dovoz právě z Nizozemska. Praxe je taková, že zloděj vždy při procesu legalizace odcizeného vozidla v ČR pozmění i zemi jeho původu!

Pokud tedy zloděj odcizí vozidlo např. ve Francii, bude ho v ČR deklarovat jako dovoz např. ze SRN. Pokud si takový automobil (např. prostřednictvím známého na hraničním přechodě Rozvadov) necháte "prolustrovat" v SRN a zjistíte, že tam není evidován jako odcizený, získáte klamný pocit, že není důvod k neuskutečnění koupě vozidla. Bohužel pravda bude zcela jiná.

V rámci každého prověření se vždy provádí:

 • zjištění, zda bylo vozidlo v daném státě registrováno, zda mu byla přidělena registrační znaka, případně jaká
 • zjištění, zda bylo vozidlo odhlášeno a důvod jeho odhlášení
 • zjištění, zda nebylo vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu jeho totální havárie
 • zjištění skutečného roku výroby, event. roku jeho první registrace
 • zjištění, zda je vozidlo evidováno v daném státě jako odcizené
   

Výsledkem prověření původu vozidla Systémem PROVIN je vydání originálního OSVĚDČENÍ (vzor) o prověření původu vozidla v Systému OCIS. Tento doklad nese úplnou informaci o všech skutečnostech zjištěných při prověření vozidla.

V případě zjištění závadového vozidla, resp. skutečností, které by mohly ukazovat na možnost spáchání trestného činu, je Cebia, spol. s r.o., dle platných zákonů v ČR, povinna informovat Policii ČR.

Jestliže prodávající předkládá kupujícímu při prodeji vozidla OSVĚDČENÍ o provedení prověření původu vozidla v Cebia, spol. s r.o., doporučujeme vždy si ověřit jeho autenticitu zde.

Cebia, spol. s r.o. bohužel každý měsíc zachytí v ČR průměrně 40-50 ks padělaných OSVĚDČENÍ. Na www.cebia.cz/overeni si můžete ověřit autentičnost každého OSVĚDČENÍ kdykoli 24 h denně / 7 dní v týdnu, a to bezplatně.

Prověřování původu vozidel tedy slouží ke zjištění a poskytnutí kompletní informace o původu vozidla a jeho historii tak, aby se kupující mohl zodpovědně rozhodnout ještě před zakoupením konkrétního automobilu.

Cílem služby PROVIN je vyřadit z trhu taková vozidla, s jejichž zakoupením hrozí klientovi nebezpečí budoucího zabavení z důvodu jeho závadovosti.

Ze statistiky provedených prověření více než 180.000 vozidel v ČR vyplývá, že 18,9% prověřených vozidel Cebia, spol. s r.o. nedoporučila ke koupi, k uzavření leasingové smlouvy nebo smlouvy k pojištění vozidla - tato vozidla byla vyhodnocena jako závadová.

Při průměrné ceně prověřovaných automobilů cca 150 tisíc Kč ušetřili klienti Cebia, spol. s r.o. tím, že neinvestovali do vysoce rizikových vozidel částku, která překročila pět miliard korun.

Cebia, spol. s r.o. po prověření více než 180 000 automobilů v ČR, zjistila následující nejčastější závady:

9,4% vozidel nebylo nikdy v deklarované zemi původu přihlášeno - ukázalo se, že prodávaná vozidla mají falešné doklady = vozidla s úmyslně pozměněným původem

5,2% vozidel bylo odhlášeno v zemi původu z důvodu totální havárie (tzv. Totalschaden, wreck car), event. vozidla byla v zemi původu sešrotována = vozidla, která mají zcela jistě pozměněné své identifikátory = identifikátory odcizených vozidel např. v ČR byly nahrazeny identifikátory vyřazených vozidel v zahraničí

3,1% vozidel bylo v zemi původu stále přihlášeno a existovalo reálné nebezpečí existence tzv. "dvojčat".

1,2% vozidel bylo v zemi původu evidováno jako odcizené.

Co je Vintest?

Technologie VINTEST, poskytující klientům 100% garanci, je založena na nedestruktivní, detailní fyzické expertize, s využitím nejmodernější digitální diagnostiky, která umožňuje komplexní prověření původnosti identifikátorů vozidla. Technologie VINTEST je ucelený, přesně daný metodický postup, kterým lze za 1-3 hodiny jednoznačně prohlásit, zda vozidlo má, nebo nemá, původní identifikátory. Technologie VINTEST rovněž přesně a pravdivě dokumentuje stav vozidla pomocí digitální fotografie.

Terri, s.r.o. - idatabaze.czStanice technické kontroly, STK - idatabaze.cz