Vznik této služby je přímým důsledkem nabytí účinnosti Zákona č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nová právní úprava mimo jiné způsobila, že se v ČR přestal evidovat a fakticky zjišťovat skutečný rok výroby vozidla. Podle nově platných pravidel byl údaj o roku výroby nahrazen datem první registrace vozidla.

Vedle tohoto data je ještě uváděno další datum, a to první registrace vozidla v ČR. Po zavedení nového zákona existovalo navíc určité meziobdobí, kdy se již vydávaly technické průkazy podle nových pravidel, ale s využitím starých tiskopisů, kde se datum první registrace zapisovalo do kolonky rok výroby vozidla s malou poznámkou, uvedenou pod čarou. Zdaleka ne vždy však byl a je vypisován technický průkaz jednotně a správně. A přitom datum uvedení do provozu a rok výroby se často mohou od sebe dost podstatně lišit, a to i při prodeji nového vozu.

U individuálních dovozů a v případě duplikátů technických průkazů tak vzniká velký prostor pro tzv. omlazování vozidel. Omlazování vozidel je však zaznamenáváno také u vozidel prodávaných jako nová. Reálná hodnota vozidla je na přesném určení roku výroby přímo závislá. Drtivá většina organizací i jednotlivců v ČR stanovuje nyní cenu vozidla na základě jediného údaje z technického průkazu, který nejen že bývá nezřídka státní správou chybně vyplňován, ale ještě nemusí vůbec odpovídat skutečnému roku výroby.

Jestliže do 30.6.2001 platilo, že cca 15% ojetých vozidel v ČR bylo omlazeno průměrně o 2-3 roky, nejsou dnes žádnou výjimkou vozidla, omlazená i o více než 6 let.

ROKVY je uživatelsky jednoduchý informační systém zaměřený na zjišťování roku výroby vozidel. Systém má podporu ve správě rozsáhlých databází vozidel. V současné době všechny spravované databáze obsahují přibližně 20 mil. záznamů.

Pro pravidelné smluvní uživatele (společnosti, instituce) je přístupný na síti internet. Systém pracuje velmi jednoduše - pouze podle zadaného VIN aplikace obratem poskytne správný rok výroby vozidla. Nepravidelní uživatelé (fyzické osoby, motoristé) si službu objednávají osobně, faxem nebo elektronickou poštou. Při objednání je nutno zadat pouze kompletní sedmnáctimístné identifikační číslo vozidla - VIN (číslo karoserie). Výsledkem je Osvědčení o ověření roku výroby vozidla v systému ROKVY.

Terri, s.r.o. - idatabaze.czStanice technické kontroly, STK - idatabaze.cz