Seznam článků

Co je Vintest?

Technologie VINTEST, poskytující klientům 100% garanci, je založena na nedestruktivní, detailní fyzické expertize, s využitím nejmodernější digitální diagnostiky, která umožňuje komplexní prověření původnosti identifikátorů vozidla. Technologie VINTEST je ucelený, přesně daný metodický postup, kterým lze za 1-3 hodiny jednoznačně prohlásit, zda vozidlo má, nebo nemá, původní identifikátory. Technologie VINTEST rovněž přesně a pravdivě dokumentuje stav vozidla pomocí digitální fotografie.

Kompletní fyzická prověrka původnosti identifikátorů představuje vizuální kontrolu na minimálně 30 místech vozidla, měření tloušťky laku, pořízení digitálních fotografií, dále pak zkoumání svarů na vozidle, ale i měření mechanického napětí materiálů pomocí speciální technologie s využitím Barkhausenova šumu, a je zakončena centrální archivací získaných dat o vozidle, včetně fotodokumentace pořízené pomocí speciální mikrokamery a digitálního fotoaparátu.

Cíle technologie VINTEST:

  • zjištění a potvrzení původnosti (originality) údajů výrobce, včetně kontroly viditelných i skrytých identifikačních znaků vozidla
  • ověření, zda nebyla na vozidle a jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna, nebo jiný zásah vedoucí k nové identitě vozidla
  • kontrola, zda údaje uvedené v dokladech k vozidlu („technický průkaz“, původní „zahraniční technický průkaz“) odpovídají údajům na vozidle
  • zpracování analýzy provedených měření a zjištěných výsledků kontrol se stanovením závěrečné kategorie (5 různých kategorií) hodnocení identifikátorů
  • zdokumentování stavu vozidla pomocí digitální fotografie v předepsaných sadách a klasifikace stop poškození na vozidle – v případě, že je v rámci kontroly vozidla prováděn i tento bod, nazývá se pak služba VINTEST PLUS

Komu je určena technologie VINTEST – prověřování původnosti identifikátorů vozidla?

  • kupujícímu, protože zakoupit automobil s pozměněnými identifikátory, byť v dobré víře, je vysoce riskantní investice
  • prodávajícímu, protože pouze automobil vybavený OSVĚDČENÍM o původnosti identifikátorů, a tím i garancí, bude možno prodat bez problémů a finančních ztrát
  • pojišťovnám a leasingovým společnostem, které díky VINTESTU minimalizují své ztráty plynoucí z pojišťovacích a leasingových podvodů
Terri, s.r.o. - idatabaze.czStanice technické kontroly, STK - idatabaze.cz