Seznam článků

Výsledky prověření původnosti identifikátorů vozidla pomocí technologie VINTEST

Na závěr každé kontroly technologií VINTEST je na základě provedených měření a vyhodnocení analýzy stavu všech identifikátorů vozidla vystaveno objednateli Osvědčení o prověření původnosti identifikátorů vozidla technologií VINTEST. V Osvědčení jsou zadokumentována jak data klienta, data vozidla, tak i stanovení závěrečné kategorie (z pěti různých kategorií) hodnocení identifikátorů a pokud se kontrola provádí v rozsahu VINTEST PLUS i klasifikace stop poškození vozidla. Osvědčení je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, první obdrží objednatel, druhý je uložen v centrálním archivu Cebia, spol. s r.o.

Terri, s.r.o. - idatabaze.czStanice technické kontroly, STK - idatabaze.cz